לפסל לינר, גוף תחתון חזק יותר

לפסל לינר, גוף תחתון חזק יותר
האם להעביר את הטון כל סנטימטר

האם להעביר את הטון כל סנטימטר