שמור את הכתפיים

שמור את הכתפיים
שמור את הכתפיים

שמור את הכתפיים