כריך שעושה אותך חכם יותר

כריך שעושה אותך חכם יותר
נסה את הדג משומר המוח, כי הטעם יותר טוב מטונה

נסה את הדג משומר המוח, כי הטעם יותר טוב מטונה