הקלה על הגב הדוק

הקלה על הגב הדוק
להירגע ולהרגיע את הכאב עם תנוחת היוגה המשקם הזו

להירגע ולהרגיע את הכאב עם תנוחת היוגה המשקם הזו