30-Arms-and-Abs Maximizer

30-Arms-and-Abs Maximizer
מהלך פשוט אחד פוגע בכתפיים, בזרועות ובליבה.

מהלך פשוט אחד פוגע בכתפיים, בזרועות ובליבה.